572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Już po raz 15 Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe ogłasza konkurs „Moje życzenia świąteczne”! 🙂

To konkurs plastyczny skierowany do dzieci w wieku 4 – 16 lat. Jego celem jest rozwijanie wyobraźni dzieci, fantazji twórczej oraz zdolności plastycznych, jak również pogłębienie znajomości wiary ewangelickiej. Kartki laureatów zostaną wydrukowane, a dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na szczytny cel. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie internetowej Fundacji. Prace można składać do 14 listopada 2022 r. w sekretariacie Szkoły Lindego przy ul. Jana Rosoła 10. Gorąco zachęcamy wszystkich naszych Uczniów do udziału w konkursie! 🙂

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa