572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Opowieści biblijne

Trudno mówić o dobrym wykształceniu człowieka i jego orientacji w naszym kręgu kulturowym bez znajomości Biblii. Dlatego w naszej Szkole wprowadziliśmy obowiązkowe lekcje, na których uczniowie poznają biblijne opowieści.

Nie są to lekcje religii. Te, jako odrębny, nieobowiązkowy przedmiot, prowadzą katecheci na podstawie misji kanonicznych swoich Kościołów.

Biblia wykracza poza granice wiary i wyznania. Przez wielu była i nadal jest nazywana Księgą mądrości, a jej przeciwnicy dotąd podważają i negują zawarty w niej przekaz. Historia Biblii pokazuje, że do dziś jest przedmiotem dogłębnych studiów interdyscyplinarnych, zarówno nad jej powstaniem, treścią jak i interpretacjami. W efekcie Biblia jest jedną z najlepiej przebadanych ksiąg, zaliczaną również do literatury światowej. Od wieków stanowi żywe źródło inspiracji dla twórców szeroko pojętej kultury. W ten sposób Księga Ksiąg przenika do codziennego życia narodów, których korzenie sięgają uniwersalnej tradycji biblijnej.

Historie biblijne to zajęcia podczas których pada wiele fundamentalnych pytań i odpowiedzi. Pokazują, że zmieniają się w miarę upływu czasu i dorastania. Uczą też, że każdy może, a nawet powinien stawiać pytania nawet wtedy, kiedy odpowiedź wydaje się trudna. Spotkania uczniów na lekcjach Opowieści biblijnych to inspirujący czas słuchania i myślenia.

Lekcje poświęcone opowieściom biblijnym mają przybliżyć naszym uczniom Księgę ksiąg. Pokazać jej mądrość w wielu wymiarach. Mają pomóc odkrywać i pogłębiać znajomość tego, co jest ludzkie pomimo upływu czasu i kulturowych odmienności. Niewątpliwie historie biblijne pomagają nam wracać do źródła wartości uniwersalnych, takich jak miłość, wolność, odpowiedzialność, człowieczeństwo, życie człowieka i całego stworzenia.