572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Języki obce

Wiele metod nauki języka

Kimkolwiek będą w przyszłości nasi uczniowie i cokolwiek będą robić, języki obce będą dla nich bardzo ważne. Dlatego ucząc ich w naszej Szkole, stawiamy przede wszystkim na motywację i komunikację. Na zajęciach nawiązujemy do codziennych sytuacji, ćwicząc dialogi i scenki. Zapraszamy gości i organizujemy spotkania, które są okazją do tego, by w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Realizujemy projekty, pozwalające naszym uczniom rozwijać inne umiejętności, z których z pewnością będą korzystać w przyszłości: poszukiwania i wybierania informacji w języku obcym, oraz budowania wypowiedzi i prezentowania swojej wiedzy i poglądów. Dbamy o to, by na zajęciach każdy znalazł coś dla siebie, łącząc różne metody i pojęcia, oraz korzystając z ciekawych materiałów. Nasi nauczyciele prowadzą też zajęcia dodatkowe utrwalające i poszerzające materiał, organizują konkursy szkolne i przygotowują do międzynarodowych certyfikatów Cambridge.

Języka angielskiego dzieci uczą się od pierwszej klasy w wymiarze 6 godzin tygodniowo: 5 godzin z polskim lektorem i 1 z native-speakerem. 

Od czwartej klasy uczniowie wybierają drugi język obcy. W wymiarze dwóch godzin tygodniowo oferujemy zajęcia języka: hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego.