572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Matematyka

Matematykę przedstawiamy uczniom jako drogę do zrozumienia i rozwiązywania problemów codzienności. Pokazujemy ją w działaniu, udowadniając, że nie jest oderwaną od życia abstrakcją. Staramy się znaleźć ciekawe zadania, kreatywne zagadki i logiczne wyzwania, by świat liczb stawał się ciekawy i godny poznania. Uczymy solidnych podstaw, ale rozwijamy także matematyczne talenty, prowadząc dedykowane zajęcia dla uczniów zdolnych. Realizujemy projekty łączące różne przedmioty pokazując, że matematyka to nie tylko zbiór zadań. Organizujemy dni poświęcone naukom ścisłym – Tydzień Przedsiębiorczości, Maraton Matematyczny czy Noc Nauki. Uczestniczymy także w międzynarodowych edukacyjnych wyzwaniach, jak Dzień Tabliczki Mnożenia czy Dzień liczby Pi. Wszystko to ma zachęcać uczniów do polubienia matematyki.

 

Lekcje matematyki

Przedmioty przyrodnicze

Biologia, geografia, fizyka, chemia i przyroda, to wiedza i umiejętności opisujące nasze codzienne życie. W taki sposób pokazujemy je naszym uczniom.

Odwołujemy się do znanych dzieciom  doświadczeń, stosujemy metody pracy projektowej i IBSE (Inquiry Based Science Education), angażując uczniów w omawiane zagadnienia.

Prowadzimy projekty naukowe, zgodne z zainteresowaniami i inspirowane przez pomysły naszych podopiecznych, jak i związane ze współpracą z organizacjami zewnętrznymi.

Bliskie jest nam kształcenie osób dbających o dobro planety, świadomie zainteresowanych jej kondycją.

Tworzymy specjalne wydarzenia łączące społeczność szkolną, inspirujące do rozwoju w kierunkach przyrodniczych jak Tydzień Ekologiczny, Dzień Kosmosu, Dzień Dinozaura, Dzień Drzewa,  które wiążą się także z organizacja spotkań, wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości – ekspertów w swoich dziedzinach wiedzy.

Dysponujemy nowoczesną pracownią przyrodniczą, wyposażoną w niezbędny i bezpieczny sprzęt do prowadzenia własnych doświadczeń. Prowadzimy lekcje w terenie by przybliżyć uczniom naukowe metody poznania świata, obserwacje i eksperymenty.

Tworzymy atmosferę sprzyjającą rozwojowi ciekawości, zadawania pytań, stawiania pierwszych hipotez.