572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Edukacja Wczesnoszkolna

Zajęcia w klasach 1-3 są nauką zintegrowaną, bez podziału na poszczególne przedmioty takie jak matematyka, przyroda czy język polski. Lekcje szkolne są przygodą polegającą na odkrywaniu i poznawaniu jak fascynująca jest nauka.

Wierzymy, że człowiek najefektywniej uczy się kiedy coś go ciekawi, gdy może samodzielnie odkrywać i doświadczać, a także gdy się bawi. W czasie zajęć edukacji wczesnoszkolnej uczymy się właśnie poprzez zabawę a bawimy poprzez naukę.

W naszej Szkole pokazujemy dzieciom niezwykłość świata zarówno tego w najbliższym otoczeniu ale także tego dalszego, mieszczącego się w różnych zakątkach naszej planety. Ponieważ nie mamy ocen stopniowych, a w naszej pracy posługujemy się ocenianiem kształtującymi, nasi uczniowie uczą się z potrzeby i ciekawości, dla samych siebie. Wskazujemy cel i sens poznawania zagadnień czy nabywania umiejętności, a nowe umiejętności (pisanie, czytanie, liczenie) zdobywamy poprzez aktywne działania: tworzymy lapbooki, gry, projekty naukowe, przeprowadzamy eksperymenty i doświadczenia. Zależy nam, aby nasi uczniowie byli samodzielni, odpowiedzialni, aby potrafili ze sobą współpracować i tworzyć. Cechy te stanowią filary pedagogiki Planu Daltońskiego, którego elementy są integralną częścią działań wczesnoszkolnych w naszej Szkole. Bardzo ważnym aspektem podejmowanych przez nas aktywności jest rozbudzanie kreatywności w myśleniu i pracy. Dzieje się to wtedy, gdy pozwalamy dzieciom na autonomię, na wyrażanie swojego zdania, pomysłu z jednoczesnym dawaniem naturalnego prawa do popełniania błędów i szacunkiem do drugiego człowieka.  Wiele zajęć to praca w parach i zespołach, co pozwala na uczenie się od siebie wzajemnie, wspieranie się i współtworzenie.

Bardzo ważne są dla nas relacje – staramy się budować silne więzi między dziećmi i poczucie wspólnoty. Dbamy o to, by każdy uczeń i uczennica odkrywał siebie, swoje mocne strony, zainteresowania. Osiągamy to  poprzez  liczne rozmowy, zabawy integrujące i wspólne pozytywne przeżycia. W naszej wczesnoszkolnej codzienności uczymy się jak się uczyć, tworzyć własne notatki, mapy myśli, a lekcje często odbywają się poza ławkami czy ścianami klasy: w lesie, parku czy podczas wycieczki.

 

Nauka wczesnoszkolna to także celebrowanie i organizowanie różnych, specjalnych dni i tygodni takich jak: Dzień Kropki – dzień odkrywania swoich talentów, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Wieloryba, Dzień Drzewa, Dzień Tabliczki Mnożenia, Tydzień Edukacji Globalnej, Tydzień Przedsiębiorczości oraz Tydzień Artystyczno-Ekologiczny.

Edukacja wczesnoszkolna to wieloaspektowe i holistyczne podejście do dziecka – człowieka, który jeśli tylko dostanie czas, zaufanie i możliwości, może i potrafi uczyć się, zdobywać wiedzę i wierzy w swoje możliwości.