572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego, podobnie jak Przedszkole Szkrabki, prowadzi Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe.

Fundacja nawiązuje do najlepszych tradycji edukacyjnych warszawskiej społeczności ewangelickiej.  Szkoły ewangelickie działały na terenie Polski do 1952 r., a wizytówką polskiego ewangelicyzmu były dwa znamienite przedwojenne warszawskie gimnazja: męskie im. Mikołaja Reja i żeńskie im. Królewny Anny Wazówny.

Szkoła Lindego i Przedszkole Szkrabki kontynuują te tradycje. Dbając o harmonijny rozwój młodego człowieka, realizuje program wychowawczy i edukacyjny oparty na dokumencie Filozofia Szkoły.

teatrzyk