572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Rozszerzenia programowe i indywidualne programy nauczania.

W Szkole Lindego wierzymy, że pewnego dnia każde dziecko odkryje swój talent i drogę rozwoju. Aktywnie wspieramy w ich szukaniu naszych uczniów. Na podstawie metod opartych o szkolny tutoring organizujemy Rozszerzenia Programowe z uczniami szczególnie zdolnymi, zapewniając dzieciom zajęcia dodatkowe w małych grupach, podczas których mają szansę realizować wyzwania na miarę swoich uzdolnień.

Dobra relacja z opiekunem i kilkuosobowy zespół, dają możliwości przygotowania się do wyzwań konkursowych, ale także realizacji wyjątkowych projektów, w których nauczyciel wspiera motywację ucznia i pomaga mu rozwijać jego pasję.

Obecnie nasi nauczyciele prowadzą kilkanaście rozszerzeń w klasach starszych i kilka także w klasach młodszych.

 

 

Jeżeli  dziecko realizuje trudniejszy materiał i zauważamy jego niesłabnące zainteresowanie przedmiotem, postępy ponad wymagania związane z poziomem nauczania możemy zaproponować, po konsultacji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną Indywidualny Program Nauczania wybranego przedmiotu. Jego realizacja jest zapisywana na świadectwie ucznia.