Rekrutacja

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

W tej chwili trwa rekrutacja uzupełniająca, dysponujemy pojedynczymi miejscami w klasach 2, 3 i 5

  1. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Lindego prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (sekretariat@linde.waw.pl, tel. 572 713 508) w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.
  2. Wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres sekretariat@linde.waw.pl, lub przyniesienie na spotkanie.
  3.  O przyjęciu do szkoły informujemy drogą poczty elektronicznej.
  4. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.
  5. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy kandydatów na uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.