572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Zasady rekrutacji do klasy Bilingual Linde (BL):

  • Rekrutacja do klas BL przebiega zgodnie z terminarzem rekrutacji.
  • Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy przesłać na adres sekretariatu sekretariat@linde.waw.pl wypełnionią ankietę zgłoszeniową  do końca stycznia 2023 r. i dokonać opłaty za udział w rekrutacji w wysokości 250 zł na konto Fundacji ETO do 1 lutego 2023 r. 
  • O przebiegu procesu rekrutacji decyduje powołana przez dyrektora Szkoły komisja.
  • Na wynik rekrutacji ma wpływ analiza dostarczonych dokumentów oraz obserwacja dziecka podczas zajęć z języka angielskiego odbywających się w trakcie spotkania rekrutacyjnego 4 lutego 2023 r. w godzinach 10:00-13:00. W rekrutacji do klasy BL zależy nam na obserwacji dzieci w jak najbardziej naturalnej dla nich „językowej sytuacji”. 
  • Ocena komisji jest ostateczna
  • Dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.
  • O wyniku rozmowy rekrutacyjnej rodzice dziecka zostaną poinformowani zgodnie z terminarzem rekrutacji.