Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Szkoły:

Statut Szkoły

FILOZOFIA SZKOŁY

 

Pozostałe dokumenty, takie jak:

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

REGULAMIN SZKOŁY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA

dostępne są z rozwijanego menu po zalogowaniu do Panelu Rodzica.