572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

                                                        

Dyrekcja naszej Szkoły

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO

Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW. W ramach studiów podyplomowych ukończyła pedagogikę, matematykę i informatykę dla nauczycieli. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. Laureatka Nagrody Burmistrza gminy Włochy, Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty i licznych wyróżnień.

Od 2008 r. Prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe (ETO). Od 2013 r. dyrektor placówek oświatowych – Przedszkola „Szkrabki”, rok później SP im. S. B. Lindego, w chwili obecnej dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO.

Przewodnicząca Rady Fundacji Kamienie Niepamięci, propagującej działania na rzecz ochrony materialnych zabytków protestantyzmu. W latach 90 członek Komitetu Parafialnego przy parafii Św. Trójcy w Warszawie. Od 2007 r. członek Rady Parafialnej i delegatka Parafii do Synodu Diecezji Warszawskiej obecnej kadencji.

Jest zamężna, ma córkę Annę Magdalenę i dwoje wnucząt Julię Annę i Kazimierza Jerzego.

Beata Wilkowska

Beata Wilkowska

Dyrektor Szkoły Lindego

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), magister pedagog terapeuta, nauczyciel dyplomowany. W ramach studiów podyplomowych ukończyła organizację i zarządzanie oświatą. Ukończyła także kurs mediacji. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako pedagog, a także wicedyrektor w gimnazjum i liceum.

Wieloletni współpracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk Pedagogicznych na kierunku Zarządzanie Oświatą dotyczące Zarządzania sytuacjami kryzysowymi w placówkach oświatowych. Za swoją działalność edukacyjną wielokrotnie nagrodzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta m. st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Włochy.

Prywatnie miłośniczka polskiej literatury i kina oraz podróży w dalekie zakątki świata. Szczęśliwa żona i mama Aleksandry i Bartosza.

Agnieszka Jakoniuk

Agnieszka Jakoniuk

Wicedyrektor Szkoły Lindego

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych na kierunku filologia angielska oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale Filologicznym ze specjalnością tłumaczeniową. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Organizacja w Oświacie.

Nauczyciel mianowany z kilkunastoletnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w placówkach publicznych oraz prywatnych. Zwolenniczka innowacyjnych oraz nowatorskich rozwiązań w edukacji, w tym planu daltońskiego oraz metody Marii Montessori. Uczestniczka wielu kursów z zakresu metodyki nauczania języka.

Ze Szkołą Lindego związana od 2018 roku. Prywatnie szczęśliwa mężatka, mama Tymona oraz Kornelii. Wielbicielka kuchni włoskiej.

Kierownicy zespołów tematycznych

Jowita Sielska-Makulska

Kierownik Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Anna Kopaniak

Kierownik Zespołu Wychowawczo-Pedagogicznego

 

 

Ilona Rzemieniuk

Kierownik Zespołu Nauczycieli Współorganizujących Proces Kształcenia

 

 

Aleksandra Brochocka

Kierownik Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego

 

 

Renata Bogusz

Kierownik Zespołu Języków Obcych

 

 

Anna Sycewicz

Kierownik Klas BL

 

 

Dr Magdalena Wajzner-Barska

Kierownik Zespołu Humanistyczno-Artystycznego

 

Justyna Żochowska

Kierownik Sekretariatu

 

 

Sylwester Brudnicki

Kierownik Zespołu Wychowawców Świetlicy