572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

                                                        

Dyrekcja naszej Szkoły

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO

Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW. W ramach studiów podyplomowych ukończyła pedagogikę, matematykę i informatykę dla nauczycieli. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. Laureatka Nagrody Burmistrza gminy Włochy, Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty i licznych wyróżnień.

Od 2008 r. Prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe (ETO). Od 2013 r. dyrektor placówek oświatowych – Przedszkola „Szkrabki”, rok później SP im. S. B. Lindego, w chwili obecnej dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO.

Przewodnicząca Rady Fundacji Kamienie Niepamięci, propagującej działania na rzecz ochrony materialnych zabytków protestantyzmu. W latach 90 członek Komitetu Parafialnego przy parafii Św. Trójcy w Warszawie. Od 2007 r. członek Rady Parafialnej i delegatka Parafii do Synodu Diecezji Warszawskiej obecnej kadencji.

Jest zamężna, ma córkę Annę Magdalenę i dwoje wnucząt Julię Annę i Kazimierza Jerzego.

Beata Wilkowska

Beata Wilkowska

Dyrektor Szkoły Lindego

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej), magister pedagog terapeuta, nauczyciel dyplomowany. W ramach studiów podyplomowych ukończyła organizację i zarządzanie oświatą. Ukończyła także kurs mediacji. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując jako pedagog, a także wicedyrektor w gimnazjum i liceum.

Wieloletni współpracownik Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; prowadzi zajęcia na Wydziale Nauk Pedagogicznych na kierunku Zarządzanie Oświatą dotyczące Zarządzania sytuacjami kryzysowymi w placówkach oświatowych. Za swoją działalność edukacyjną wielokrotnie nagrodzona przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Prezydenta m. st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Włochy.

Prywatnie miłośniczka polskiej literatury i kina oraz podróży w dalekie zakątki świata. Szczęśliwa żona i mama Aleksandry i Bartosza.

Sylwester Brudnicki

Sylwester Brudnicki

Wicedyrektor Szkoły Lindego

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W ramach studiów podyplomowych ukończył etykę dla nauczycieli, edukację dla bezpieczeństwa, zarządzanie oświatą oraz bezpieczeństwo i higienę pracy i ochrony przeciwpożarowej. Nauczyciel mianowany. W szkole pracuje od 2014 roku. W Linde pracuje od 2018 roku, zaczynając jako nauczyciel etyki. Instruktor Aikido oraz szachów. W pracy z uczniami ceni sobie otwartość i ciekawość. Lubi odpowiadać na trudne pytania. Na lekcjach etyki zaprasza je w świat wartości. W wolnym czasie poświęca się swojej pasji, jaką jest aikido.

Kierownicy zespołów tematycznych

Jowita Sielska-Makulska

Kierownik Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

 

Anna Kopaniak

Kierownik Zespołu Wychowawczo-Pedagogicznego

 

 

Ilona Rzemieniuk

Kierownik Zespołu Nauczycieli Współorganizujących Proces Kształcenia

 

Renata Bogusz

Kierownik Zespołu Języków Obcych

 

 

Justyna Żochowska

Kierownik Sekretariatu