572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl
Sylwia_Doroz

Małgorzata Kwiatkowska

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO oraz Dyrektor Szkoły Lindego

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz pedagog społeczny. Wiele lat spędziła poza granicami Polski, mieszkając w Etiopii, Belgii i Holandii, stykając się z różnymi kręgami kulturowymi i systemami oświatowymi. Założyła Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Osstoja” w Holandii oraz działające przy nim Polską Szkołę i Klub Malucha. Z placówkami Fundacji ETO związana jest od początku ich istnienia, najpierw jako dyrektorka Przedszkola Szkrabki tworząc programową koncepcję jego pracy, później jako wicedyrektorka Szkoły Lindego, a od września 2019 roku jako dyrektorka Szkoły Lindego. Od września 2020 roku pełni funkcję dyrektorki Zespołu Placówek Oświatowych w którego skład wchodzi Przedszkole Szkrabki oraz Szkoła Lindego. Prywatnie mężatka i  mama trzech córek uwielbiająca być blisko natury.

Kierownicy zespołów tematycznych

Agnieszka Maksymiuk

Kierownik Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej

 

 

Anna Kopaniak

Kierownik Zespołu Wychowawczo-Pedagogicznego

 

 

Ilona Rzemieniuk

Kierownik Zespołu Nauczycieli Współorganizujących Proces Kształcenia

 

Aleksandra Brochocka

Kierownik Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego

 

 

Ewa Sojka

Kierownik Zespołu Językowego

 

Dr Magdalena Wajzner-Barska

Kierownik Zespołu Humanistyczno-Artystycznego

 

Justyna Żochowska

Kierownik Sekretariatu

 

 

Agnieszka Urbańska

Kierownik Zespołu Wychowawców Świetlicy