572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Szkoła mieści się na Kabatach, w pobliżu końcowej stacji metra. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zespół pałacowo-parkowy – Park Natoliński,  Las Kabacki oraz Park przy Bażantarni.

Spokojna i bliska natury lokalizacja Szkoły stwarza okazję do organizowania licznych wycieczek krajoznawczych oraz aktywnego korzystania przez uczniów z rowerów jako idealnego środka transportu.

Na terenie placówki znajduje się również trawiaste boisko, na którym odbywają się zajęcia wychowania fizycznego i treningi szkolnego klubu piłkarskiego.

Szkolne klasy to przestronne pomieszczenia doskonale oświetlone, ciepłe i nowocześnie umeblowane. Każda sala jest wyposażona w szafki dla uczniów, a w salach klas 2-8 tablice interaktywne.

Szkoła dysponuje pracowniami językowymi, pracownią plastyczno-techniczną oraz nowoczesnym laboratorium wyposażonym m.in w zlewy techniczne i dygestorium.

W Szkole  znajdują się trzy przestronne sale świetlicowe oraz biblioteka.

Każdy uczeń w naszej Szkole dysponuje swoją szafką w szatni szkolnej. Centralnym miejscem w Szkole jest przestronny hol, w którym uczniowie chętnie spędzają przerwy międzylekcyjne.

 

Sala  sportowa o powierzchni 200 m2  jest przystosowana do zajęć ruchowych, gimnastycznych i innych, które wymagają większej przestrzeni. Idealna dla klas 1-3.  W razie potrzeby salę można powiększyć o przestrzeń świetlicy, dzięki przesuwnej ścianie. Klasy starsze aby doskonalić swoje umiejętności w  grach zespołowych  korzystają ponadto z wynajętej zewnętrznie sali sportowej.