572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Lindobus

Szkoła dysponuje specjalnie przystosowanym do przewozu dzieci mikrobusem – Lindobus (Mercedes Sprinter). Aby skorzystać z dowozu dziecka do Szkoły, należy zgłosić się do sekretariatu. Dzieci w trakcie podróży są pod opieką pracownika Szkoły.
Koszt dowozu dziecka jest zależny od miejsca zamieszkania i liczby zgłoszonych dzieci.
Lindobus jeździ po określonej trasie z wyznaczonymi przystankami (w obrębie Ursynowa). Trasa przejazdu jest wyznaczana na początku roku szkolnego na podstawie zgłoszeń rodziców.

 

autobus szkolny