572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z zasadamiterminarzem rekrutacji do naszej Szkoły. W miarę dostępnych miejsc przyjmujemy uczniów do klas w ciągu roku szkolnego.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Spotkania informacyjne, rekrutacyjne, dzień otwarty odbyły się w styczniu i lutym.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej do przyszłych i obecnych klas 1-8  w ramach dostępnych miejsc prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły:

sekretariat@linde.waw.pl

tel. 572 713 508 lub 531 527 050