572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z zasadamiterminarzem rekrutacji do naszej Szkoły. W miarę dostępnych miejsc przyjmujemy uczniów do klas w ciągu roku szkolnego.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

1. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do naszej Szkoły prosimy o wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres sekretariat@linde.waw.pl do końca stycznia 2023 r. wraz opinią o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu. Aby wziąć udział w rekrutacji należy również dokonać opłaty wstępnej za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 250 zł (przelewem na konto Fundacji: 54 1240 1040 1111 0010 4235 2795 do 1.02.2023 r. lub gotówką w kasie Szkoły w dniu spotkania rekrutacyjnego). 

2. Spotkanie informacyjne dla rodziców, dotyczące rekrutacji do klasy 0 i 1 odbędzie się 16 stycznia 2023 r. o godz. 18:00. Prosimy o potwierdzenie obecności do 13 stycznia 2023 r. Na spotkaniu opowiemy o nowościach, które planujemy od września 2023 r., w tym m.in. o dwujęzycznej zerówce i klasie 1 oraz innowacyjnych fakultetach.

3. Dzień otwarty dla rodziców z dziećmi odbędzie się w sobotę 21 stycznia 2023 r. w godzinach 10:00-11:30. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! Będzie to okazja do poznania nas, naszych metod pracy i kadry! Serdecznie prosimy o potwierdzenie obecności na dniu otwartym do 20 stycznia 2023 r.

 

 

4. Spotkanie rekrutacyjne z dziećmi w Szkole Podstawowej im. S. B. Lindego odbędzie się 4 lutego 2023 r. w godzinach 10:00-13:00.

5. Zgodnie z Zasadami rekrutacji dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo w rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia dziecka.

6. Rodziców, których interesuje zapisanie dziecka do klas starszych (klasy 2-8) prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły (sekretariat@linde.waw.pl, tel. 572 713 508). Spotkanie informacyjne dotyczące klasy 4 i klasy BL zaplanowane jest na 16 marca 2023 r.

7. O przyjęciu dziecka do Szkoły Podstawowej im. S. B. Lindego do klasy 1 poinformujemy Państwa drogą poczty elektronicznej. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane do 28 lutego 2023 r.

8. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę na świadczenie usług edukacyjnych oraz wpłacić opłatę rekrutacyjną.

9. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy kandydatów na uczniów/przedszkolaków i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.