Terminarz rekrutacji

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i terminarzem rekrutacji do naszej Szkoły (klasy 0-1). W miarę dostępnych miejsc przyjmujemy uczniów do klas w ciągu roku szkolnego.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

1. Dzień Otwarty w naszych Placówkach odbędzie się 12 stycznia 2019 r. w godzinach 11:00-14:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych również klasami starszymi! Będzie to okazja do poznania nas, naszych metod pracy i kadry! Jak co roku Dzień Otwarty z naszych Placówek będzie relacjonować na żywo Radio Kolor.

2.Spotkania informacyjne dla rodziców, dotyczące rekrutacji do klasy 0 i 1 odbędą się: 16 i 17 stycznia 2019 r. o godzinie 19:00. Serdecznie prosimy o zgłoszenie Państwa obecności!

3. Spotkanie 16 stycznia 2019 r. jest skierowane do rodziców, których dzieci uczęszczają do placówek oświatowych Fundacji ETO.

4. Spotkanie 17 stycznia 2019 r. jest skierowane do rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do Szkoły Lindego.

5. Spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami odbędą się w weekendy: 16-17.02.2019 r. oraz 23-24.02.2019 r.

6. Zgodnie z Zasadami rekrutacji dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia takiego dziecka.

7. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Lindego prosimy o wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres sekretariat@linde.waw.pl, lub przyniesienie na spotkanie.

8. Rodziców, których interesuje zapisanie dziecka do klas starszych (2,3,4,5 lub 6) prosimy o kontakt z sekretariatem (sekretariat@linde.waw.pl, tel. 572 713 508) w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.

9. O przyjęciu do szkoły informujemy drogą poczty elektronicznej. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane do 1 marca 2019 r.

10. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.

11. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy kandydatów na uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.