572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Muzyka

Lekcje muzyki w Szkole Lindego to przede wszystkim aktywne słuchanie, śpiewanie, ruch i gra na instrumentach perkusyjnych. Wychodzimy naprzeciw potrzebie ekspresji twórczej uczniów. Teorią zajmujemy się w mniejszym stopniu, a mimo to (a może właśnie dlatego) nasi uczniowie mają dużą wiedzę muzyczną. Działamy według autorskiego programu nauczania zakładającego trzy lekcje tygodniowo w klasach młodszych i dwie w klasach starszych. Kształcimy wrażliwego i świadomego odbiorcę sztuki. Pokazujemy piękno tradycji i otwieramy przed uczniami świat nowoczesnych aplikacji muzycznych. Uczniom utalentowanym wokalnie proponujemy chór szkolny. Co roku organizujemy Międzynarodowy Dzień Muzyki i wiele imprez szkolnych, przedstawień, w których śpiew, taniec i gra na instrumentach stanowią ważną rolę. Nagraliśmy profesjonalną płytę, koncertowaliśmy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Św. Trójcy w Warszawie. Bierzemy udział w międzyprzedmiotowych i ogólnopolskich projektach takich jak: Śpiewająca Polska, Szkoła do hymnu czy #Superkoderzy #Cyfrowi Dj-e.

Muzyka w Szkole Lindego to nie tylko droga do kształtowania wrażliwości estetycznej i poczucia piękna. To droga do wszechstronnego rozwoju, dająca wymierne korzyści w kształtowaniu zdolności szkolnych.