572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Przedmioty humanistyczno-artystyczne

Przedmioty humanistyczne i artystyczne w Szkole Lindego łączy przywiązywanie wagi do zdolności samodzielnego myślenia, stawianie na swobodny, indywidualny rozwój ucznia, kształcenie umiejętności odczuwania i tworzenia piękna. Działamy razem i uczymy się od siebie nawzajem. Prowadzimy interdyscyplinarne projekty. Rozwijamy kreatywność, dajemy przestrzeń na zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi.  Dla uczniów uzdolnionych prowadzimy zajęcia dodatkowe w ramach rozszerzeń programowych lub indywidualnego programu nauki. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach np.: Olimpiadzie Historycznej czy Olimpiadzie Mitologicznej.

Lekcje języka polskiego to przede wszystkim zaproszenie do wspólnego odkrywania bogatego świata różnorodnej literatury, wartości i postaw. To czas, w którym język ojczysty służy nie tylko komunikacji, ale również poetyckiemu upiększaniu rzeczywistości. Dzięki łączeniu różnych form wyrazu, licznym projektom, aktywizującym metodom pracy, każdy uczeń ma możliwość rozwinąć swoje kompetencje językowe, pogłębić wiedzę o kulturze polskiej oraz światowej, nabyć umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, a przede wszystkim uświadomić sobie korzyści, jakie daje obcowanie z literaturą i dobra znajomość języka ojczystego. Jeśli tylko chce, staje się krytycznym czytelnikiem,  pisarzem, porywającym mówcą albo… menadżerem projektów.

Historia to nie tylko daty, wydarzenia i ludzie zatopieni w przeszłości. To otaczający nas świat i rozwijająca się cywilizacja. Uczymy spojrzenia na łączność przeszłości z przyszłością, wyciągania wniosków, które prowadzą do wiedzy, że nie wzięliśmy się z pustki i to, co po nas zostanie jest początkiem nowej historii. Nasi nauczyciele historii to pasjonaci, którzy potrafią zarażać swoją pasją. Dodatkowo w ramach lekcji uczniowie korzystają z programów Fundacji Dziecięcego Uniwersytetu Ciekawej Historii.

 

 

Na plastyce królują uczucia. Akt twórczy jest mocno związany z emocjami uczniów, a jednocześnie przyczynia się do ich harmonijnego rozwoju, wzmacnia poczucie wartości. Technika to wspaniałe uzupełnienie świata sztuki. Pozwala zrozumieć zasady, uporządkować wizje i swobodnie rozwinąć skrzydła wyobraźni.

Etyka jest podążaniem z uczniem w świat wartości. Umiejętnością wyrażenia swojej opinii oraz szanowania opinii innych. Nauka o moralności, dająca różnorodne spojrzenie na otaczający nas świat.