572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

 

Wsparcie Uczniów  z Ukrainy w Szkole Lindego

Dzień 24 lutego 2022 roku, kiedy to Rosja rozpoczęła otwartą wojnę z Ukrainą, zapisał się strasznie w historii Świata, ale również tego samego dnia otworzyły się serca nas wszystkich. Nie pozostaliśmy i nie pozostajemy obojętni na bezmiar nieszczęścia, które dotyka naszych sąsiadów i nas samych. Od tego dnia zdecydowanie intensywniej niesiemy pomoc i pomagamy na wszystkie znane nam sposoby.

Chcemy pomogać tak jak potrafimy najlepiej – a to, na czym najlepiej się znamy to właśnie edukacja. W związku z powyższym udostępniliśmy w naszych placówkach miejsca dla dzieci w wieku 4-13 lat, które w związku z sytuacją wojenną przyjechały do Polski. Stworzyliśmy też i prowadzimy bazę danych dzięki której łatwiej odpowiadać na potrzeby naszych nowych podopiecznych, a konkretne działania są właściwie zaadresowane. W naszych placówkach – Szkole Lindego i Przedszkolu Szkrabki  jest już 24 dzieci Uczniow przybyłych w ostatnim czasie z Ukrainy.

Uruchomiliśmy Fundusz stypendialny na który można wpłacać pieniądze na rzecz naszych Uczniów z Ukrainy. Zgromadzone środki będziemy przeznaczamy na zakup wyżywienia na terenie placówek dla tych dzieci, zakup materiałów szkolnych, podręczników, mundurków, ubrań i innych niezbędnych środków, dodatkowych lekcji języka polskiego. Serdecznie zachęcamy do wpłat, każda wpłata  pomaga stworzyć namiastkę normalnego życia dzieciom i rodzinom!

Numer rachunku na który już teraz można dokonywać wpłat:
14 1140 2062 0000 4697 6700 1003  z dopiskiem  „Wsparcie uczniów z Ukrainy”.