572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

12 kwietnia klasa 5c z własnej inicjatywy zorganizowała Wielkanocny Targ Śniadaniowy! Od rana na przerwach można było kupić własnoręcznie przygotowane wielkanocne smakołyki, a zebrane pieniądze klasa przeznaczy na charytatywny cel. Już o 10:15 stoły były prawie puste!