572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Już 4 lutego 2023 r. odbędzie się spotkanie rekrutacyjne kandydatów do klasy 1. Aby wziąć w nim udział należy przesłać Ankietę Zgłoszeniową na adres sekretariat@linde.waw.pl do 31 stycznia 2023 r. wraz z opinią o funkcjonowaniu dziecka w Przedszkolu oraz uiścić opłatę wstępną za udział w rekrutacji w wysokości 250 zł (do 1 lutego na konto Fundacji ETO lub gotówką w kasie Szkoły w dniu spotkania).

Spotkanie rekrutacyjne do klasy 1 będzie trwało od 10:00 do 13:00. W tym właśnie czasie dzieci wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez naszych nauczycieli, pod obserwacją naszych specjalistów. Rodzice będą mogli wziąć udział w spotkaniu z dyrekcją.

Dzieci, których rodzice zgłosili chęć zapisania do klasy dwujęzycznej wezmą udział również w krótkim spotkaniu/rozmowie (w parach) z Kierownikiem Klas BL – p. Anną Sycewicz.

Dzieci z Przedszkola Szkrabki nie biorą udziału w spotkaniu rekrutacyjnym. Ich obserwacje prowadzone są podczas zajęć w naszym Przedszkolu.