Opowieści biblijne

Fundacja wprowadza nowy przedmiot Opowieści biblijne.

Trudno mówić o dobrym wykształceniu człowieka i jego orientacji w naszym kręgu kulturowym bez znajomości między innymi Biblii. Z tego powodu zajęcia w Szkole Podstawowej im. Samuela Bogumiła Lindego w Warszawie obejmują obowiązkowe lekcje, na których uczniowie poznają biblijne opowieści.

Nie są to lekcje religii. Te prowadzą – jako odrębny przedmiot – katecheci z różnych tradycji chrześcijańskich na podstawie misji kanonicznej swoich Kościołów.

Biblia jest nazywana przez swoich wiernych czytelników Księgą ksiąg, bo zachwyca ich i wzrusza. Jest dla nich źródłem mądrości i poznania religijnego. Miała i ma również swoich przeciwników. Była palona, a jej zwolennicy nawet prześladowani. Nie zawsze była właściwie odczytywana i próbowano nią uzasadniać nawet najbardziej odczłowieczone poglądy i zachowania.

Jej historię i zawarty w niej przekaz poddawano wielorakiej krytyce. Paradoksalnie to jednak przyczyniało się do prowadzenia jeszcze bardziej dogłębnych, systematycznych studiów interdyscyplinarnych nad jej powstaniem i jej treścią. Możemy stwierdzić, że Księga ksiąg – Biblia – jest jedną z najlepiej przebadanych i ciągle badaną księgą religijną, zaliczaną również do literatury światowej.  Od wieków Biblia inspiruje twórców szeroko pojętej kultury. W ten sposób Księga ksiąg przenika codzienne życie narodów, których kultura jest zakorzeniona w uniwersalnej warstwie tradycji biblijnej.

Historie biblijne nie tylko odpowiadają na nasze pytania. One również stawiają nam wiele pytań. Uczą nas myślenia i zadawania pytań. Pokazują nam, że do niektórych pytań musimy dorastać. Uczą nas też, że wolno nam i powinniśmy stawiać pytania nawet wtedy, kiedy nie zawsze od razu znajdziemy odpowiedzi. Spotkania uczniów na lekcjach opowieści biblijnych to czas słuchania, myślenia, stawiania pytań i inspiracji.

Lekcje poświęcone opowieściom biblijnym mają przybliżyć naszym uczniom Księgę ksiąg. Pokazać jej mądrość w wielu wymiarach. Mają pomóc odkrywać i pogłębiać znajomość tego, co jest ludzkie pomimo upływu czasu i kulturowych odmienności. Niewątpliwie historie biblijne pomagają nam wracać do źródła wartości uniwersalnych, takich jak miłość, wolność, odpowiedzialność, człowieczeństwo, życie człowieka i całego stworzenia.