Kadra

Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca jest pasją, ciągle doskonalący się zarówno poprzez studia podyplomowe jak i warsztaty. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczania dzieci w klasach I-III oraz IV-VIII.

Nauczyciele odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
Szkoła prowadzi politykę kadrową, mającą na celu długofalową współpracę z nauczycielami.

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska – dyrektor zespołu placówek oświatowych Fundacji ETO

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPrezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW, w ramach studiów podyplomowych ukończyła Pedagogikę, Informatykę dla nauczycieli, Matematykę,  Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość (e-learning), oraz Zarządzanie Oświatą na UW. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. W roku 2001 uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego. Jest twórcą międzygminnego konkursu matematycznego „Trapez” i współorganizatorem warszawskiego konkursu matematycznego „Stożek”. Laureatka Nagrody Burmistrza gminy Włochy, Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty i licznych wyróżnień. W latach 90 członek Komitetu Parafialnego przy parafii Świętej Trójcy w Warszawie. Członek Rady Parafialnej obecnej kadencji. Mężatka, ma córkę Annę Magdalenę absolwentkę  Wydziału Europeistyki i Wydziału Prawa oraz wnuczkę Julię.

Małgorzata Kwiatkowska – wicedyrektor szkoły (na urlopie macierzyńskim)

GOSIA-199x300Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog społeczny. Wiele lat spędziła poza Polską – mieszkała w Etiopii, Belgii i Holandii, stykając się z różnymi kręgami kulturowymi i systemami oświatowymi. Założycielka Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Osstoja” w Holandii oraz działającej przy nim Polskiej Szkoły i Klubu Malucha. Mężatka, mama Jagusi, Hani oraz Zosi.

  

Agata Ślusarczyk – dyrektor ds. organizacyjnych placówek oświatowych Fundacji ETO

AGATA-199x300Absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych SGGW. Magister socjologii, specjalizacja – socjologia polityki i stosunków międzynarodowych oraz socjologia spraw publicznych. W ramach studiów podyplomowych ukończyła studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej.

W oświacie niepublicznej pracuje od 5 lat. Od 4 lat związana jest z Fundacją ETO. Zdobywała swoje doświadczenie na stanowiskach asystenckich. Prowadziła sekretariat Przedszkola Szkrabki i Szkoły Lindego. Obecnie zajmuje się sprawami organizacyjnymi placówek oświatowych ETO. W swojej pracy stawia na profesjonalizm i utrzymywanie pozytywnych oraz życzliwych relacji z klientami.

Wojciech Wnuk – dyrektor ds. pedagogicznych, psycholog/pedagog szkolny

Absolwent studiów magisterskich z pedagogiki pracy socjalnej na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze oraz studiów magisterskich z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe z terapii zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze oraz studia podyplomowe z psychotraumatologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacyjnego. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży, interwencją kryzysową i terapią osób po traumie, pomocą psychologiczną, krótkoterminową terapią i wsparciem w bieżących kryzysach, doradztwem, wspomaganiem kompetencji wychowawczych dla rodziców, konsultacjami zawodowymi, prowadzeniem warsztatów oraz tematycznych treningów rozwojowych. Jego praca podlega stałej superwizji. Uczestniczył w Programie Terapeutycznym TRAKT dla ofiar wypadków komunikacyjnych i zmagających się z zespołem stresu pourazowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie, świetlicach socjoterapeutycznych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Renata Bogusz – wychowawczyni klasy 4A, nauczycielka języka angielskiego

Renata BoguszAbsolwentka Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego – specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa. W zawodzie nauczyciela realizuje się od ponad 5 lat, ucząc w przedszkolu oraz szkole podstawowej. W swojej pracy wykorzystuje wiele metod nauczania: metoda reagowania całym ciałem (TPR), komunikacyjna, bezpośrednia, czy CLL. Stara się przekazywać wiedzę tak, aby każde spotkanie z językiem angielskim było wyzwaniem, które dziecko chętnie podejmie. Dlatego fundamentalnymi komponentami każdej lekcji są taniec, śpiew, aktywność ruchowa, elementy aktorstwa, systematyczna komunikacja w języku angielskim oraz przyjazna atmosfera. Nauczyciel kontraktowy.

Barbara Górska – wychowawczyni klasy 4B, nauczycielka języka polskiego i historii

Nauczyciel dyplomowany z ponad 20- letnim stażem pracy. Ukończone studia magisterskie KUL w Lublinie- Wydział Nauk Humanistycznych- historia. Studia podyplomowe KUL w Lublinie, Instytut Filologii Polskiej- filologia polska. Ośrodek Doradztwa i Usług Oświatowych „EDUKACJA-2001” w Radomiu- kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z zakresu „Sztuka”- kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie sztuki, plastyki i muzyki. Ukończone szkolenie i licencja do prowadzenia zajęć z glottodydaktyki i glottoterapii. Praca w szkole, przedszkolu i zdobywanie wiedzy to nie jedyna moja pasja- zdobyłam również doświadczenie jako instruktor fitness, instruktor tańca w Opolskim Centrum Kultury, wolontariusz w drużynach młodzieżowych klubu piłki nożnej. Ma również doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów unijnych z zakresu edukacji. Prywatnie- mężatka, mama dwóch dorosłych synów.

Barbara Nowak – wychowawczyni klasy 3A

BNowak zdj male (1)Na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej studiowała 2,5 roku (kończąc egzaminami takie przedmioty jak m.in. matematyka, fizyka, chemia). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (praca dyplomowa na Wydziale Historii Sztuki),  podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin na kierunku: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli (w ramach współpracy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Łazienek Królewskich), pokazując jakie działania zaciekawią i zaktywizują uczniów. Przez 10 lat była redaktorem w Wydawnictwie Naukowym PWN, redaktorem naczelnym i autorką popularnonaukowych serii wydawniczych (m.in. dla dzieci i młodzieży). Napisała również kilka książek. Pracowała także w Dziale Oświatowym w Muzeum Narodowym i w Łazienkach Królewskich w Warszawie prowadząc przez 6 lat lekcje dla dzieci. Szerokie zainteresowania (zwłaszcza dotyczące nauk humanistycznych, przyrodniczych i geografii) pozwalają Barbarze Nowak zaangażować się we wszelką działalność mającą na celu popularyzację wiedzy i kultury. Chce swą wiedzę i fascynację nauką przekazywać innym.

Agata Wnuczek – wychowawczyni klasy 3B

zdjecie Agata Wnuczek strona (1)Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W ramach studiów licencjackich ukończyła Pedagogikę specjalną, specjalności: tyflopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna oraz Zarządzanie. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Zdobyła certyfikat kierownika wycieczek szkolnych, animatora czasu wolnego i wychowawcy kolonijnego.  Odbyła Kursy Języka Migowego I, II, III stopnia dla Służb Społecznych w PZG. Pracowała, jako wykładowca języka migowego, była koordynatorem warsztatów języka migowego dla studentów. Nauczyciel kontraktowy. Wolny czas spędza aktywnie biegając lub jeżdżąc na rowerze. Interesuje się alternatywnymi metodami nauczania oraz terapią przez sztukę.

 

Paulina Jarzyna – wychowawczyni klasy 2A

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS i Wydziału Pedagogicznego UW w zakresie specjalności pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna oraz edukacja plastyczna. Współpracowała przy projektach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży m.in. z Ośrodkiem Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie i Narodowa Galeria Sztuki Zachęta. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. W centrum jej zainteresowań są przede wszystkim dzieci, ale także sztuka, pod każdą postacią- malarstwo, historia sztuki, design, architektura, fotografia, teatr, literatura, podróże i to właśnie miłością do nich chce zaszczepiać najmłodszych, dbając o ich wszechstronny i równomierny rozwój. Często powtarza, że kiedy myślimy o tych mądrych, dobrych i inteligentnych, o filozofach, wynalazcach i marzycielach – o ludziach, którzy zmieniają oblicze świata – zawsze należy pamiętać, że także oni kiedyś byli dziećmi i musieli się wszystkiego uczyć. To daje to siłę do próbowania.

Katarzyna Leziak – wychowawczyni klasy 2B

Absolwentka Wydziału Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizacja pedagogika szkolna oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach i kursach doskonalących warsztat nauczyciela. Posiada certyfikat uprawniający do nauczania w systemie IB, na poziomie Primary Years Programm (PYP) oraz dwuletnią praktykę w PYPie. Swoje zainteresowania z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi.

Marta Pery – wychowawczyni klasy 2C

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej – specjalizacja pedagogika terapeutyczna, przygotowująca nauczycieli do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, rozszerzonej o specyficzne potrzeby dzieci przebywających w szpitalach, sanatoriach korzystających w tych placówkach z edukacji. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej z elementami systemu Marii Montessori i dwuletnie studium fotograficzne ZPAF. Drużynowa zuchowa, wychowawca kolonijny. Ukończyła liczne kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli. Nauczyciel mianowany, z powołaniem i pasją. Mama Janka – 9 lat i Danusi – 6 lat.

Julia Górska – wychowawczyni klasy 1A

gorska

Absolwentka pedagogiki w SGGW w Warszawie. Ukończyła specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną. Doświadczenie zdobywała w czasie indywidualnej pracy z dziećmi w wieku szkolnym i młodszymi, na praktykach w przedszkolach, szkole podstawowej, ognisku wychowawczym, a także w czasie rocznego wolontariatu w świetlicy środowiskowej.

 

 

Sylwia Ruszczyk – wychowawczyni klasy 1B

Jako zwolenniczka teorii, że każdy z nas ma swoje Wewnętrzne Dziecko, w swojej pracy dostrzegam ogromny potencjał rozwoju. Im więcej daję z siebie i angażuję się w kontakcie z dziećmi, tym więcej widzę i rozumiem. Dzieci są naszym najprostszym zwierciadłem, dlatego zderzając się z jakimś ich problemem, zawsze widzę siebie. Z pracą z dziećmi jestem związana odkąd rozpoczęłam studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Pedagogika, specjalność: pedagogika rewalidacyjna. Edukację kontynuowałam na studiach magisterskich ze specjalnością: pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunkach Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja oraz Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna z językiem angielskim. Doświadczenie zdobywałam w toku praktyk w różnych placówkach, zarówno dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak i w normie. Odbywając staż na stanowisku pedagoga przedszkolnego, udzielałam się jednocześnie w projektach opartych na pracy z młodzieżą, jak i zagraniczną społecznością studencką. Na rok opuściłam nasz kraj, aby zdobywać doświadczenie jako nauczyciel przedszkolny w Londynie. Po powrocie rozpoczęłam pracę jako lektor języka angielskiego i zdobyłam certyfikat językowy. Prywatnie jestem pasjonatką zagadnień nauk o żywieniu człowieka oraz aktywności fizycznej. Pozwalam sobie na zdrowe i przede wszystkim pyszne wybryki kulinarne.

Anna Dobrzyńska – wychowawczyni klasy 1C

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła specjalność pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna. Harcerka sercem i duszą – karierę kontaktów z dziećmi i młodzieżą rozpoczęła już w wieku nastoletnim zakładając swoją pierwszą gromadę zuchową. Ukończyła wiele kursów doszkalających dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, które stanowią uzupełnienie jej bogatego doświadczenia zawodowego. W przeszłości również wolontariuszka na Uniwersytecie Dzieci. Uwielbia kontakt z dziećmi, w szczególności obserwować jak się rozwijają i poznają świat. Praca z maluchami daje jej dużo satysfakcji, radości i energii życiowej. Optymistka – z natury, oddana mama dwóch wspaniałych synów – z wyboru, żywiołowa nauczycielka – z zamiłowania.

Iryna Korotyńska – wychowawczyni klasy 0A

Absolwentka Wydziału Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (specjalizacja psychologia szkolna) oraz studiów podyplomowych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warsztat nauczyciela doskonaliła poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach m. in: Trening umiejętności społecznych, bajkoterapia, edukacja globalna dzieci, edukacja matematyczna metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – integracja odruchów według Sally Goddard Blythe.

Uważa, że aby móc towarzyszyć dzieciom w przyswajaniu podstawowych wartości, należy być dla nich wzorem i autorytetem. A to dlatego, że najwięcej uczą się na przykładach – wtedy, gdy słowa przekształcają się w czyny. Zależy jej na tym, aby dzieci potrafiły być życzliwe dla siebie nawzajem oraz innych, umiały cieszyć się z osiągnięć, zarówno własnych, jak i cudzych, okazywały współczucie, były uczciwe, sumienne, bezinteresowne i odpowiedzialne za własne czyny. A kluczem do owocnej współpracy z dziećmi jest uśmiech, umiejętność słuchania i podążania za nimi, a także umożliwianie im podejmowania działań i zachęcanie do przestrzegania ustalonych zasad.

W czasie wolnym lubi słuchać muzyki, oddając się pasji, którą jest dla niej haft krzyżykowy. Aktywnym sposobem na spędzenie wolnych chwil jest dla niej jazda na rowerze oraz spacer w towarzystwie przyjaciół. Uwielbia grać w siatkówkę i podróżować.

Joanna Żółtowska-Byzdra  – wychowawczyni klasy 0B

Ukończyłam studia na kierunku edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz magisterskie studia z zakresu pedagogiki opiekuńczo – socjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywam od kilku lat jako nauczyciel, wychowawca kolonijny oraz lektor języka angielskiego w różnych grupach wiekowych. Cały czas staram się dokształcać i podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, aby moja praca była efektywna, przynosiła wiele korzyści i dobrej zabawy dla moich uczniów. W pracy z dziećmi cenię sobie możliwość ciągłego rozwoju, odkrywania coraz nowszych i ciekawszych form pracy. Moim celem jest pielęgnowanie dziecięcej chęci poznawania, gdyż jest ona źródłem późniejszej ciekawości intelektualnej. W codziennej pracy, pomagam kształtować dzieciom rozwój odpowiedzialności i umiejętności kooperacji.

Szczególną wagę przywiązuję do nauki poprzez doświadczenie, gdyż w przyszłości skutkuje to nabyciem umiejętności korzystania z wiedzy w praktyce. Stawiam na rozwijanie samodzielności każdego dziecka, budowanie wiary we własne siły oraz rozwijanie twórczego potencjału.

Jestem miłośniczką aktywnych form spędzania czasu wolnego: pływam, uwielbiam jazdę na rolkach oraz spacery na łonie natury. Do zajęć z dziećmi staram się wprowadzać jak najwięcej zajęć muzyczno – ruchowych stymulujących ich wszechstronny rozwój. Kocham zwierzęta i przyrodę, a przy każdej możliwej okazji pokazuję dzieciom piękno otaczającego świata, pomagam w wyrabianiu empatii i wrażliwości ekologicznej.

Ewa Sojka – nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego

Ewa SojkaAbsolwentka Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Teologii ewangelickiej oraz Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (w tym roczny pobyt w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn). 12 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała ucząc dzieci na wszystkich poziomach edukacyjnych – przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

 

Dawid Głażewski – nauczyciel języka angielskiego

IMG_7123 (1)Absolwent Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Posiada 5 letnie doświadczenie w nauczaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych na różnych poziomach zaawansowania. Doświadczenie to zdobył pracując w prywatnej szkole językowej oraz jako nauczyciel i wychowawca w państwowej szkole podstawowej i gimnazjum. Uczestniczy w licznych warsztatach oraz szkoleniach w celu ciągłego doskonalenia zawodowego. Uwielbia podróżować, poznawać nowe kultury oraz ludzi. Interesuje go również psychologia osobowości, fotografia, architektura oraz film. Swój zawód traktuje jako pasję, praca z ludźmi dostarcza mu wielu pozytywnych emocji. Niezwykle ważny jest dla niego kontakt z innymi oraz przyjazna atmosfera na zajęciach.  Nauczyciel kontraktowy.

Marta Tomasik – nauczycielka języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła filologię angielską, a także rosyjską. Nauczyciel kontraktowy. Ogromną pasją jest dla niej nauka języków obcych oraz przekazywanie zdobytej wiedzy. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu zarówno dzieci, jak i osób starszych na wszystkich poziomach zaawansowania. Pracowała w szkołach językowych i przedszkolach. Uczestniczyła w wielu warsztatach z zakresu nauczania języka angielskiego. Na zajęciach korzysta z różnych metod, m.in.: naturalnej, TPR (reagowania całym ciałem), bezpośredniej, komunikacyjnej, dramy. Wielka pasjonatka muzyki anglojęzycznej. Uwielbia śpiewać. Ogromną radość czerpie z pracy z dziećmi, szczególnie z najmłodszymi. Uważa, iż jedną z najbardziej interesujących metod aktywizujących jest śpiew, który nie tylko pomaga stworzyć odpowiednią atmosferę w grupie, ale przede wszystkim ułatwia przyswajanie wiedzy.

Monika Szyndela – nauczycielka języka francuskiego i wychowawczyni klasy 3c

W 2002 r. ukończyłam studia nauczycielskie na kierunku filologia romańska na UMCS w Lublinie. Od tego czasu pracuję jako nauczyciel j. francuskiego z różnymi grupami wiekowymi. Ponieważ to praca z dziećmi okazała się najbardziej barwna i inspirująca, postanowiłam wzbogacić moją wiedzę i kompetencje o studia podyplomowe na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z elementami terapii. Zapraszam dzieci na zajęcia z francuskiego i na kółka językowe.

 

 

Ken Scardina – native speaker

Ken is from Canada where he studied Jazz at Malaspina University College. He has a BA in Music and has been teaching English in and around Warsaw for last 15 years.  Ken is married and has two teenage sons and they have been living in Ursynow for 10 years. He enjoys playing music and spending time with his family.

 

 

Anna Idzikowska-Guzy – logopeda w placówkach Fundacji ETO

ania idzikowskaAbsolwentka Podyplomowych Studiów Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Akademii Muzycznej w Katowicach Wydziału dyrygentury chóralnej i edukacji muzycznej. Prowadzi diagnozę i terapię wad wymowy, profilaktykę i wspomaganie rozwoju mowy, terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z uszkodzeniami neurologicznymi, z ubytkami słuchu. Pracuje też z dziećmi z Autyzmem i Zespołem Aspergera, dziećmi z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadziła zajęcia Logopedii medialnej, które skierowane były do ludzi pracujących głosem a także wszystkich zainteresowanych prawidłową wymową i poprawą wyrazistości wypowiedzi. Ukończyła fakultet „Muzyka w oddziaływaniach terapeutycznych” (uprawniający do pracy jako muzykoterapeuta), a także Studium Wychowania Muzycznego im. Carla Orffa w warszawskiej Akademii Muzycznej. Uczestniczyła w kursach organizowanych przez Instytut Carla Orffa w Salzburgu. Pracowała jako muzykoterapeuta, a także prowadziła liczne warsztaty muzykoterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w normie intelektualnej i niepełnosprawnych intelektualnie. W 2008 roku ukończyła Podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją Oligofrenopedagogika (pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie). Doświadczenie zdobywała w szkole podstawowej, szkole specjalnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach.

Olga Simsak-Sobiech – nauczycielka matematyki

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych “Matematycznie uzdolnione dzieci – diagnoza i wspomaganie rozwoju” również w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Diagnozuje uzdolnienia i trudności matematyczne uczniów.

Z radością i pasją dzieli się z dziećmi wiedzą matematyczną i entuzjazmem do trenowania myślenia matematycznego. Przygotowuje dzieci do konkursów matematycznych. Zajmuje się również reedukacją i wspieraniem uczniów poprzez dostosowywanie tempa nauczania do możliwości konkretnego dziecka, aby każde z nich mogło korzystać ze swojej wiedzy i bawić się umiejętnościami matematycznymi.
Jej pasją jest konstruowanie gier matematycznych, do czego z powodzeniem zachęca dzieci. Przez dwa ostatnie lata z sukcesami uczyła matematyki w integracyjnej szkole podstawowej. Ma duże doświadczenie jako nauczyciel wspomagający, co ułatwia jej dostrzeganie specyficznych uzdolnień i trudności dzieci.  Od kilku lat prowadzi indywidualne zajęcia z matematyki dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat, również z orzeczeniami o niepełnosprawności. Prywatnie mama uroczego rodzeństwa – Filipa i Helenki

 

Jarosław Suchożebrski – nauczyciel przyrody

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. W szkole podstawowej uczy przyrody. Stara się zarazić dzieci miłością do przyrody i pasją odkrywania jej tajemnic. Poza nauczaniem jego pasją są góry, podróże i fotografia.

 

 

Magdalena Wajzner-Barska –  nauczycielka edukacji muzycznej

Magdalena Wajzner-zdjęcieMagdalena Wajzner-Barska – propagatorka idei Emila Jaques-Dalcroze’a, twórcy metody Rytmiki. Wierzy że miłość do muzyki można rozwinąć poprzez naukę, i że jeśli dziecko nabędzie w szkole zamiłowania do muzyki, zachowa je przez całe swoje życie. Uczenie muzyki porównuje z procesem uczenia się języka ojczystego, w którym pierwotną rolę odgrywa słuchanie i praktykowanie. Najważniejszym celem jest dla niej rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki.

Magdalena Wajzner-Barska ukończyła specjalność Rytmika na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Doświadczenie pedagogiczne zdobywała pracując w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Jest doktorem sztuki w dyscyplinie rytmika i taniec. Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Jest laureatką Nagrody Indywidualnej II stopnia za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce przyznanej przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (2011).

Poza pracą pedagogiczną Magdalena Wajzner-Barska prowadzi działalność artystyczną. Tworzy interpretacje ruchowe utworów muzycznych. W jej działaniach szczególne miejsce zajmują projekty multimedialne. Eksperymentuje ze światłem, grafiką, sztuką video, diaporamą, poezją wizualną. Jest także współautorką projektów audiowizualnych/performance’ów realizowanych z artystami innych dziedzin. Ponadto występuje jako wykonawca improwizując ruchem, wokalnie i na fortepianie (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej, Łazienki Królewskie).

Małgorzata Polanowska – nauczycielka edukacji muzycznej w klasach 0 i 1

Z każdym rokiem utwierdzam się, że to co robię ma sens. Uwielbiam patrzeć na roześmiane buzie maluchów, które w sposób spontaniczny i naturalny wyrażają swoje emocje. Podczas zajęć muzycznych chcę zarazić dzieci tym, co najbardziej kocham: muzyką, śpiewem i tańcem.

W okresie studenckim byłam członkiem Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Obecnie okazjonalnie występuję wraz z Teatrem Pijana Sypialnia, a zaciekawiona „podniebnym życiem” pracowałam także jako stewardessa

Joanna Tarnas – nauczycielka plastyki i techniki

Z wykształcenia jestem magistrem sztuki po Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, ale swoją artystyczną edukację rozpoczęłam już w warszawskim Liceum Sztuk Plastycznych. Pracuję w zawodzie jako architekt wnętrz. Z racji wykształcenia swobodnie poruszam się w każdym stylu, często łącząc, dodając, przetwarzając różne kierunki. Lubię wyzwania, bo w moim przekonaniu – nie ma rzeczy niemożliwych.

Współpracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęłam kilka lat temu zupełnie spontaniczne za sprawą mojej młodszej córki i ciągłych chęci rozwijania siebie, wierna swoim młodzieńczym ideałom stawiając za wzór “człowieka renesansu”. Staram się zaszczepić w młodym pokoleniu ciekawość świata taką codzienną, naturalną, skoncentrowaną na  “tu i teraz” gdzie liczy się bardziej proces twórczy niż jego efekt końcowy oraz otworzyć umysły na kreatywny sposób spędzania czasu (bez nudy i nowoczesnych gadżetów). Chciałabym aby każde dziecko  mogło  odkryć w sobie swoją nową być może nieznaną jeszcze cząstkę albo rozwinęło coś co drzemie gdzieś w zakamarkach zainteresowań. Ten nowy twórczy element, jestem tego pewna, pomoże jemu w przyszłości rozwinąć skrzydła nawet na innych obcych sztuce przestrzeniach.

Prywatnie – najważniejsza dla mnie jest chwila ciszy i spokój, stąd w kontaktach z ludźmi bardziej słucham niż mówię. Wolny czas poświęcam książkom. Kocham czytać.

Elżbieta Byrtek  – prowadzi zajęcia opowieści biblijne w placówkach oświatowych Fundacji ETO

elaMagister teologii ewangelickiej, nauczyciel dyplomowany oraz starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Religii i Kultury na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiowała pedagogikę religii na Wydziale Teologii Ewangelickiej na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Jest absolwentką Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w ChAT w Warszawie.

Jest przewodniczącą Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest współautorką: Podstawy programowej, programu nauczania oraz podręczników do nauczania kościelnego – religii ewangelickiej. Uczestniczy w międzynarodowym projekcie International research on confirmation work, który obejmuje empiryczne badania konfirmantów i nauczania konfirmacyjnego w dziewięciu państwach Europy.

Kamila Zielińska – prowadzi zajęcia opowieści biblijne

Absolwentka teologii ewangelickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Chrześcijańskiego Studium Teatru Ruchu w Wiśle, polonistyki dla nauczycieli Uniwersytetu Warszawskiego, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz redakcji językowej tekstu Uniwersytetu Warszawskiego. Studentka redakcji językowej tekstu dla zaawansowanych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Parafii Świętej Trójcy w Warszawie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, gdzie prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach szkółki niedzielnej w Konstancinie-Jeziornie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała dzięki licznym wolontariatom, m.in. w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie (opiekun grup podczas obozów) oraz w szpitalach na oddziałach onkologii dziecięcej.

Wojciech Molęda – nauczyciel wychowania fizycznego

skanowanie0001Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – specjalizacja wychowanie fizyczne. Swoją edukację rozpoczynał w Niemczech. Instruktor gimnastyki korekcyjnej, trener II klasy UEFA B piłki nożnej. Przez 19 lat grał w piłkę nożną na pozycji bramkarza. Najwyższy poziom rozgrywek, w jakich brał udział to III liga w drużynie Broni Radom. Doświadczenie w pracy z dziećmi zbiera już od ponad 5 lat, prowadząc gimnastykę korekcyjną w przedszkolach, zajęcia piłkarskie oraz ucząc wychowania fizycznego w szkole.

 

Aleksandra Bagińska – nauczycielka wychowania fizycznego

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – specjalizacja wychowanie fizyczne.Dzięki studiom odkryła swoje powołanie – nauczanie dzieci. Posiada instruktora tańca sportowego, gimnastyki sportowej oraz fitness. Od 12 lat uczęszcza na zajęcia w jednej z Warszawskich szkół tańca – Egurrola Dance Studio. Od 5 lat reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej z zespołem V2. Największe osiągnięcia to 3-krotne Mistrzostwo Polski oraz Mistrzostwo i vice-Mistrzostwo Europy w kategorii Street Dance Show. Jest zwolenniczką zdrowego stylu życia, jednak jak każdy ma czasem swoje słabości 😉

 

Joanna Jasińska – nauczyciel wspierający i wspomagający

joanna jasińska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Pedagogika ze specjalizacją rewalidacyjną oraz Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki – Studia Podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej.  Pedagog specjalny. Nauczyciel mianowany.
Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dziećmi z zespołem Downa, z dziećmi autystycznymi, z dziećmi niedosłyszącymi, z dziećmi z pogranicza normy intelektualnej. Współorganizatorka letnich wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży opartych na kształtowaniu postaw otwartych na wartości. Organizowała warsztaty i zajęć w ramach domowego przedszkola (warsztaty wychowawcze, jasełka, warsztaty plastyczne i muzyczne).

Iwona Wójcik – nauczyciel wspierający i wspomagający

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, magister psychologii i pedagogiki specjalnej. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej oraz Studium Metod Psychokorekcyjnych w Towarzystwie Psychoprofilaktycznym.

Doświadczenie w pracy zdobywała pracując w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego oraz organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą dzieciom i rodzinom ze środowisk marginalizowanych.

 

Aleksandra Jaworska – nauczyciel wspierający i wspomagający

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z ukończoną specjalnością psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna. Tytuł magistra zdobyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-socjalnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w trakcie praktyk w szkole podstawowej, placówkach wsparcia dziennego oraz w czasie wolontariatu.

Przez wiele lat zawodniczka klubu sportowego w sekcji “szachy”. Uważa, iż ten rodzaj aktywności intelektualnej wpływa pozytywnie nie tylko na rozwój umysłowy dziecka, ale również osobowościowy. Uczy zdyscyplinowania, systematyczności, dążenia do celu oraz trudnej sztuki przegrywania.

Aneta Przybyszewska – nauczyciel wspierający i wspomagający

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS Humanistycznospołecznym w Warszawie w zakresie psychologii społecznej, a także studiów podyplomowych ,,Psychologia Społeczna w Zarządzaniu Rozwojem Zawodowym – Zagadnienia Szkoleniowe w Organizacji”, ,,Job-coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery”. W Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych studia podyplomowe w zakresie ,,Przygotowania pedagogicznego”, ,,Terapii pedagogicznej”.

Posiada certyfikat z zarządzania projektami Prince 2 Foundation APMG International. Ukończyła kursy: Animator activities for children, Kierowników Wycieczek i Szkolnych Imprez Krajoznawczo-Turystycznych, Terapii dziecka z mutyzmem selektywnym.

Doświadczenie zdobywała od 2005 roku jako wolontariusz w ramach różnych projektów społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów oraz podczas praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i fundacjach. W obrębie jej zainteresowań znajdują się psychologia rozwojowa, motywacji i osiągnięć, kształcenie i praca w środowisku wielokulturowym.

Lubi fotografować i aktywnie spędzać wolny czas. Podróżuje by poznawać ludzi w ich naturalnym środowisku, z różnorodną kulturą, tradycjami kulinarnymi i muzyką danego regionu.

Józef Makowski – pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie kierunek pedagogika resocjalizacyjna. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej  Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Ukończył Certyfikowany Kurs Socjoterapii CBT Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Ukończył Studia podyplomowe Lubelskiej Szkoły Wyższej kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studiuje terapię pedagogiczną i oligofrenopedagogikę.

Pracował przez 8 lat w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 5 w Józefowie. Pracował  przez kilka lat jako trener zajęć profilaktycznych w Stowarzyszeniu Razem Przeciw Przemocy. Jako asystent młodzieżowy uczestniczył w projekcie Otwarci na jutro pracując z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Od dwóch lat pracuje jako pedagog i reedukator w szkołach podstawowych.

Prowadzi warsztaty bębniarskie w jednej ze szkół Montessori. Interesuje się wykorzystaniem  instrumentów etnicznych oraz metod surviwalowych w wychowaniu dzieci i młodzieży. Bardzo lubi góry, wycieczki rowerowe, sztuki walki, podróże i ciekawe książki.

Zuzanna Maćkowska – nauczyciel wspomagający

Ukończyła studia na kierunku pedagogika, spec. resocjalizacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Mediacje rodzinne i karne. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała jako wychowawca w świetlicy środowiskowej oraz trener prowadzący warsztaty profilaktyczne w Warszawie oraz poza Warszawą na terenie województwa mazowieckiego, wielkopolskiego i śląskiego. Prowadziła również szereg warsztatów teatralnych zarówno dla młodzieży licealnej jak i studentów. Od dwóch lat związana z projektem Szlachetna Paczka, w którym stara się udzielać na różnych poziomach.

Joanna Siwek – nauczycielka wspierająca w klasie 0

Jestem studentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracę z dziećmi zaczęłam już od młodego wieku, kiedy to przez 6 lat prowadziłam Gromadę Zuchową „ Szalone Chochliki”.

W pracy z dziećmi stawiam na ich samodzielność, budowanie własnego „ja”, aby każde z dzieci miało świadomość tego, że „ja” też jestem ważny i „moje” zdanie może coś zmienić. Poprzez moją pracę pomagam dzieciom znaleźć w sobie wiarę w siebie, która pozwoli im sięgać wyżej. Ponadto staram się znaleźć z dziećmi dobry, przyjacielski kontakt. Możemy na nim budować fundamenty dobrej współpracy. Poprzez zapewnione poczucie bezpieczeństwa, dzieci będą chętniej i odważniej uczestniczą w zajęciach oraz zabawach. Dodatkowo każdego dnia próbuje w dzieciach zaszczepić ciekawość, aby nie bały się pytać oraz sprawdzać i poszukiwać nowych rozwiązań.

Tak jak dzieciom staram się zaszczepić ciekawość, tak sama w czasie wolnym próbuje i szukam różnych form spędzania czasu. Zaczynając od ulubionego – spędzania czasu z najbliższymi kończąc na różnych zainteresowaniach m. in. granie na instrumentach, długie spacery, jazda na rowerze.

Ilona Kazana – nauczycielka wspierająca w klasie 0

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności pedagogika ogólna i przedszkolna. Ukończyła także studia magisterskie z zakresu edukacji integracyjnej oraz edukacji włączającej. Swoje zainteresowania obecnie poszerza na studiach magisterskich o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na UW.  Wybór studiów pedagogicznych był spełnieniem marzeń, które towarzyszyły jej już od dzieciństwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk w warszawskich szkołach podstawowych, przedszkolach, świetlicy środowiskowej oraz indywidualna praca w charakterze opiekuna. W zawodzie nauczyciela najważniejszy jest dla niej uśmiech dzieci, który dodaje energii, motywuje do twórczej pracy oraz mobilizuje do ciągłego rozwoju.

Dominika Piwnik – koordynator świetlicy

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński na kierunku Pedagogika ze specjalnością Animacja kultury. Harcerka, od lat wyjeżdża z dziećmi i młodzieżą na artystyczne obozy harcerskie, gdzie uczestnicy nie tylko rozwijają swoją wrażliwość w trakcie zajęciach teatralnych, muzycznych, plastycznych ale również uczą się samodzielności, odpowiedzialności, współpracy oraz sztuki przetrwania bez prądu, bieżącej wody oraz telefonów komórkowych i internetu. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała również podczas 7 miesięcznego zagranicznego wolontariatu w pozaszkolnej placówce wspierającej dzieci rumuńskie i romskie z trudnych rodzin w Rumunii. Praca z dziećmi jest dla niej codzienną inspirującą nauką i zdobywaniem wiedzy nie tylko o innych ale również o sobie samej

 

Jolanta Rodak – nauczyciel świetlicy

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, magister psychologii, kontynuuje naukę na studiach podyplomowych Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w czasie praktyk i rocznego wolontariatu w publicznym przedszkolu integracyjnym. W swojej pracy magisterskiej badała lęk, inteligencje emocjonalną i strategie społeczne u dzieci z rodzin rozbitych i pełnych (w wieku 6 lat). Interesuje się funkcjonowaniem dzieci z różnych typów rodzin, zoologią oraz sportem- w szczególności skokami narciarskimi i piłką nożną

Agnieszka Wojtkowska-Paczóska- nauczycielka świetlicy

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku pedagogika społeczno-wychowawcza oraz  Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła dzięki licznym praktykom odbywanym w trakcie studiów oraz w pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.

 

 

Monika Luba – nauczycielka świetlicy

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej na kierunku socjologia ze specjalnością kultura oraz polityki i problemów społecznych. Miłośniczka kultury, w szczególności teatru. Wielka optymistka zarażająca uśmiechem każdego dnia. Doświadczenie z pracy najmłodszymi zdobywała podczas działalności w ZHP, od ponad 15 lat harcerka w drużynie artystycznej

 

 

 

Marta Zachraj – nauczycielka świetlicy

Magister teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.  Pracuje w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, gdzie prowadzi, nabożeństwa, zajęcia dla dzieci w ramach szkółki niedzielnej, spotkania młodzieżowe, koordynuje międzynarodowe wymiany młodzieży. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi rozpoczęła w Islandii odbywając roczny  wolontariat w kościele Glerárkirkja gdzie jednym z zajęć była opieka nad dziećmi w przedszkolu współpracującym z parafią, następnie kontynuowała na studiach jako opiekun obozowy.

 

Małgorzata Gaś – diakon – prowadzi lekcje religii ewangelicko-augsburskiej w Szkole Lindego.

Stanisław Podgórski – ksiądz – prowadzi lekcje religii rzymskokatolickiej w szkole Lindego

Ks. mgr Stanisław Podgórski, wikariusz w parafii św. Elżbiety w Warszawie Powsinie. Absolwent Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego im. św. Jana Chrzciciela w Warszawie i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (2008).

 

Anna Kopaniak – pedagog w placówkach Fundacji ETO – prowadzi zajęcia z etyki w szkole Lindego

2014-01-28 12.33.14Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie specjalności pedagogika ogólna, przedszkolna oraz społeczno-wychowawcza, a także studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie Terapii Pedagogicznej z rozszerzonym modułem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Koordynator warsztatów umiejętności wychowawczych z ramienia Stowarzyszenia ACTIVIUM, trener kursów efektywnej nauki dla dzieci, kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży (w okresie wakacyjnym organizuje wyjazdy). Doświadczenie zdobywała na praktykach w przedszkolach, szkołach, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodku pomocy społecznej i świetlicy środowiskowej, a także na rocznym stażu w programie „Dobry Rodzic – Dobry Start” Fundacji Dzieci Niczyje, co w największym stopniu ukierunkowało jej myślenie o dzieciach i relacjach z nimi. Najchętniej spędza czas na łonie przyrody lub z ciekawą książką i kotem na kolanach.

 

Ewelina Osadczuk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (na urlopie macierzyńskim)

ewelina osadczukAbsolwentka Wydziału Pedagogiki Ogólnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – specjalizacja glottodydaktyka i nauczanie zintegrowane. Ukończyła studia podyplomowe: “Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspieranie rozwoju i edukacja”Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Doświadczenie w pracy z dziećmi zbiera już od ponad 10 lat, ucząc dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w przedszkolach, szkołach językowych i szkołach podstawowych. Pracę magisterską pisała o problemach szkolnych dzieci chorych na cukrzycę. Ukończyła wiele kursów doszkalających – m.in „Cukrzyca u dzieci i młodzieży” oraz kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczyciel kontraktowy. Mężatka. Mama Aleksandry i Laurki.

Zuzanna Komala – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (na urlopie macierzyńskim)

Zuzanna-Komala-200x300Absolwentka Wydziału Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej, nauczycielka wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła wiele kursów doszkalających dla nauczycieli oraz posiada certyfikat Polskiego Czerwonego Krzyża z Pierwszej Pomocy. Nauczyciel kontraktowy.

W zeszłym roku wychowawczyni grupy Arbuzów, obecnie wych