Kadra

Nasi nauczyciele to osoby, dla których praca jest pasją, ciągle doskonalący się zarówno poprzez studia podyplomowe jak i warsztaty. Wszyscy wychowawcy i nauczyciele mają pełne kwalifikacje do nauczania dzieci w klasach I-III oraz IV-VIII.

Nauczyciele odbyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
Szkoła prowadzi politykę kadrową, mającą na celu długofalową współpracę z nauczycielami.

Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska – Prezes Zarządu Fundacji ETO

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAPrezes Zarządu Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe. Absolwentka Wydziału Rolniczego SGGW, w ramach studiów podyplomowych ukończyła Pedagogikę, Informatykę dla nauczycieli, Matematykę,  Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość (e-learning), oraz Zarządzanie Oświatą na UW. Pracowała jako nauczycielka w gimnazjum, była wicedyrektorem w szkole społecznej STO. W chwili obecnej Prezes Zarządu Fundacji i Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO. Członek Rady Parafialnej obecnej kadencji. Mężatka, ma córkę Annę Magdalenę  oraz wnuki Julię i Kazika.

A

Małgorzata Kwiatkowska – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Fundacji ETO oraz Dyrektor Szkoły Lindego,

GOSIA-199x300Absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagog społeczny. Wiele lat spędziła poza Polską – mieszkała w Etiopii, Belgii i Holandii, stykając się z różnymi kręgami kulturowymi i systemami oświatowymi. Założycielka Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Osstoja” w Holandii oraz działającej przy nim Polskiej Szkoły i Klubu Malucha. Związana z placówkami Fundacji ETO od początku ich istnienia. Mężatka, mama Jagusi, Hani oraz Zosi.

W zeszłym roku wychowawczyni grupy Arbuzów, obecni