572 713 508 lub 531 527 050 sekretariat@linde.waw.pl

Muzyka

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna to szczególne zadanie jakie Szkoła Lindego realizuje w ramach zajęć z edukacji muzycznej, opartych na zasadniczych filarach takich jak śpiew i mowa, ruch z muzyką, tworzenie i percepcja muzyki. Poznawanie przez uczniów podstaw wiedzy muzycznej oraz rozbudzanie zamiłowania do muzyki wzbogacone jest przez rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji, naturalnej potrzeby ekspresji twórczej ucznia, umiejętności muzykowania zespołowego, a także kształcenie wyobraźni artystycznej.

nauka