Zebrania i Spotkania indywidualne w roku szkolnym 2017/2018

6 września – zebranie klasowe,
3 października – termin wywieszania list na spotkania indywidualne,
11 października – spotkania indywidualne,
8 listopada – zebranie klasowe,
5 grudnia – termin wywieszania list na spotkania indywidualne,
13 – 14 grudnia – spotkania indywidualne, informacje o proponowanych ocenach,
10 stycznia – zebranie klasowe podsumowujące pracę w I semestrze,

20 lutego – termin wywieszania list na spotkania indywidualne,
28 lutego – spotkania indywidualne,
13 marca – termin wywieszania list na spotkania indywidualne,
21 marca – spotkania indywidualne,
18 kwietna – zebranie klasowe,
15 maja – termin wywieszania list na spotkania indywidualne,
23-24 maja – spotkania indywidualne, informacje o proponowanych ocenach,
13 czerwca – zebranie klasowe podsumowujące pracę w roku szkolnym.