Terminarz rekrutacji – kandydaci spoza Placówek Fundacji ETO

 Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i terminarzem rekrutacji do naszej Szkoły. W miarę dostępnych miejsc przyjmujemy uczniów do klas w ciągu roku szkolnego.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

Terminarz

  1. Ankietę zgłoszeniową do Szkoły Lindego  oraz opis funkcjonowania dziecka w przedszkolu należy  przesłać  na adres sekretariat@linde.waw.pl do dnia 19 stycznia 2021 r.
  2. Po otrzymaniu Ankiety Zgłoszeniowej zostanie wysłany do Państwa link do spotkania informacyjnego online, które odbędzie się na platformie ZOOM.
  3. Spotkanie informacyjne online dla rodziców/opiekunów prawnych, dotyczące metod pracy w Szkole Lindego oraz  rekrutacji do Placówek Fundacji ETO: klasy 1 oraz klasy 0 Przedszkola Szkrabki odbędzie się 20 stycznia 2021 r. o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych również klasami starszymi! Zasady i terminarz rekrutacji do klasy 0 znajdują się na stronie Przedszkola Szkrabki www.szkrabki.pl
  4. Po spotkaniu informacyjnym prosimy o potwierdzenie telefonicznie 572 71 35 08 lub mailowo sekretariat@linde.waw.pl chęci uczestnictwa w Lekcjach Otwartych online, które stanowią pierwszy etap rekrutacji do Klasy 1.
  5. Lekcje otwarte  online odbędą się 30 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00-14:00.
  6. Drugi etap rekrutacji – indywidualne spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami odbędą się w Szkole Podstawowej im. S. B. Lindego w dniach 01-12 lutego 2021 r. Forma spotkań zależna będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej.
  7. Rodziców, których interesuje zapisanie dziecka do klas starszych (klasy 2-8) prosimy o kontakt z sekretariatem Szkoły (sekretariat@linde.waw.pl tel. 572 713 508) w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.
  8. Wynik rekrutacji zostanie przekazany do dnia 19 lutego 2021 r na adres e-mail podany w ankiecie zgłoszeniowej.