Rekrutacja uzupełniająca do klas IV na rok 2020/2021

Szczegółowe informacje

Uczestnicząc w spotkaniu dowiesz się:
– jakimi metodami pracujemy w klasach IV-VII;
– jaki jest nasz program edukacyjny i plan dnia;
– co jest dla nas najważniejsze w edukacji;
– jaką tworzymy szkołę;
– jak wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do klas starszych (w ramach dostępnych miejsc);

Abyśmy mogli lepiej przygotować się do spotkania zgłoś swój udział:
sekretariat@linde.waw.pl
572 713 508,
531 527 050