Rekrutacja 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z terminarzem rekrutacji do naszej Szkoły
(klasy 0-1). W miarę dostępnych miejsc przyjmujemy uczniów do klas w ciągu roku szkolnego.

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2020/2021
 1. Spotkania informacyjne dla rodziców, dotyczące rekrutacji do klasy 0 i 1 odbędą się:
  1. 8 stycznia 2020 r. o godzinie 18:00. Zebranie informacyjne dla rodziców, których dzieci w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do klasy 0. Spotkanie jest adresowane  do wszystkich osób zainteresowanych.
  2. 9 stycznia 2020 r. o godzinie 18:00. Zebranie informacyjne dla rodziców, których dzieci w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do klasy 1. Spotkanie jest adresowane  do wszystkich osób zainteresowanych.
 2. Dzień Otwarty w naszych Placówkach odbędzie się 18 stycznia 2020 r. w godzinach 11:00-14:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych również klasami starszymi! Będzie to okazja do poznania nas, naszych metod pracy i kadry!
 3. Spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami odbędą się w weekendy: 25-26.01.2020 r. oraz 01-02.02.2020 r.
 4. Zgodnie z Zasadami rekrutacji dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia takiego dziecka.
 5. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Lindego prosimy o wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres sekretariat@linde.waw.pl, lub przyniesienie na spotkanie.
 6. Rodziców, których interesuje zapisanie dziecka do klas starszych (2,3,4,5 lub 6) prosimy o kontakt z sekretariatem (sekretariat@linde.waw.pl, tel. 572 713 508) w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.
 7. O przyjęciu do szkoły informujemy drogą poczty elektronicznej. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane – 07 lutego 2020 r.
 8. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.
 9. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy kandydatów na uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.