Rekrutacja 2018/2019

O REKRUTACJI 2018

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019
  1. Spotkania informacyjne dla rodziców, dotyczące rekrutacji do klasy 0 i 1 odbędą się: 17 i 31 stycznia 2018 r. o godzinie 19:00. Serdecznie prosimy o zgłoszenie Państwa obecności!
  2. Dzień Otwarty w naszych Placówkach odbędzie się 3 lutego 2018 r. w godzinach 11:00-15:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych również klasami starszymi! Będzie to okazja do poznania nas, naszych metod i kadry! W tym roku Dzień Otwarty z naszych Placówek będzie relacjonować na żywo Radio Kolor.
  3. Spotkania rekrutacyjne z dziećmi i rodzicami odbędą się w weekendy: 10-11.02.2018 r. oraz 17-18.02.2018 r.
  4. Zgodnie z Zasadami rekrutacji dzieci uczęszczające do placówek oświatowych Fundacji ETO oraz ich rodzeństwo mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia takiego dziecka.
  5. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do Szkoły Lindego prosimy o wypełnienie Ankiety Zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres sekretariat@linde.waw.pl do 31 stycznie 2018 r.
  6. Rodziców, których interesuje zapisanie dziecka do klas starszych (2,3,4 lub 5) prosimy o kontakt z sekretariatem (sekretariat@linde.waw.pl, tel. 572 713 508) w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.
  7. O przyjęciu do szkoły informujemy drogą poczty elektronicznej. Wyniki rekrutacjizostaną przekazane do 28 lutego 2018 r.
  8. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i wpłacić opłatę rekrutacyjną. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą zostać poproszeni o szybsze podjęcie decyzji.
  9. Brak opłaty w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy kandydatów na uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.