Plan dnia w Szkole

Szkoła rozpoczyna swoją pracę codziennie o godzinie 7:30.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się  o godzinie 8:30 i trwają do godziny 15:25.

W godzinach 16:00 – 18:00 dzieci mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć świetlicowych – popołudniowego klubu sportowego, zajęć muzycznych, kółek zainteresowań.

Wiedząc jak ważny jest rozwój fizyczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym, nasza szkoła zapewnia dzieciom dużą ilość ruchu podczas zorganizowanych zajęć gimnastycznych oraz zabaw ruchowych. Szkoła dysponuje dwoma placami zabaw oraz dużym trawiastym boiskiem, które daje możliwość organizacji  zajęć ruchowych również na świeżym powietrzu. Plan dnia został dostosowany do potrzeb dzieci w klasach I – III, umożliwiając dzieciom swobodną zabawę na dworze również podczas godzinnej przerwy w ciągu dnia.

Edukacja w klasach I – III odbywa się w 3 blokach:

blok I – zajęcia poranne:  w tym bloku prowadzone są m.in zajęcia z zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej

blok II – zajęcia po przerwie śniadaniowej: blok zajęć zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia językowe, podczas tego bloku to nauczyciel w zależności od realizowanego tematu oraz poziomu koncentracji dzieci decyduje o koniecznych przerwach lub przerywnikach ruchowych.

blok III – blok zajęć poobiednich, podczas których jest czas na pracę indywidualną oraz na pracę zespołową, w pracy indywidualnej i grupowej wykorzystywana jest metoda projektów oraz elementy pedagogiki planu daltońskiego.