Otwieramy klasę BL

TERMINARZ

Klasa angielska Bilingual Linde w Szkole Lindego to: realizacja polskiej podstawy programowej: absolwent klasy językowej ma otwartą drogę do polskich szkół średnich; jego wiedza i umiejętności wzajemnie się uzupełniają i jest gotowy do zdania egzaminu kończącego szkołę podstawową na wysokim poziomie,

korzystanie z założeń programowych Szkoły Lindego: uczeń klasy językowej otrzymuje wszystko to co niezastąpione w Szkole Lindego – aprobujące podejście nauczycieli do ucznia, miłą i stymulującą atmosferę pracy, wewnątrzszkolny system oceniania, projektowe myślenie i działanie, możliwość realizacji rozszerzeń programowych oraz Indywidualnych Programów Nauczania i wiele, wiele więcej!

rozbudowany program języka angielskiego: uczniowie tej klasy w 4 letnim cyklu kształcenia realizują w języku angielskim takie przedmioty jak: science,  Arts&Crafts, TED & Debate club, PE,  Language Arts & Culture, IT, Bible Stories i przygotują się do podjęcia nauki w klasie dwujęzycznej, językowej lub anglojęzycznej na poziomie szkoły średniej.

językowa zielona szkoła i językowy, tygodniowy obóz wakacyjny (dodatkowo płatne): podczas takich wyjazdów komunikujemy się tylko w języku angielskim J

coroczne przystępowanie do egzaminów językowych (dodatkowo płatne): Egzaminy Cambridge odpowiednio do poziomu/klasy to sprawdzian dla uczniów i kadry:
                               Cambridge Young Learners: Starters, Movers, Flyers
                               Cambridge for Schools: A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE)

solidna dawka nauki oraz świetna zabawa pod opieką wspaniałych nauczycieli: podobnie jak we wszystkich klasach Szkoły Lindego, profesjonalne podejście naszych pedagogów pozwoli z sukcesem przeprowadzić uczniów przez proces edukacyjny i szkolne życie.

Spójny program przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w klasie BL:  Science, Language Arts&Culture oraz Arts&Crafts pokazuje, jak różne dziedziny nauki i sztuki łączą się ze sobą, tworząc całościowy obraz rzeczywistości:

  • Science

Eksperymenty i nauka słownictwa w ciekawej formie. Połączenie nauki praktycznej z terminologią.

  • Language Arts and Culture

Język jako cześć kultury. Czas na poznanie języka z nieco innej strony, oraz kultury w której się rozwijał.

  • TED & Debate

Nauka jasnego i precyzyjnego formułowania myśli
i argumentów. Przygotowanie do wystąpień publicznych i debat.

  • Arts & Crafts

Szeroka gama czynności związanych z plastyką, techniką, sztuką i muzyką.