Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla klas 1-3:

Gromada zuchowa – Aleksandra Matuszewska
Język migowy- Agnieszka Urbańska
Aktywne poranki – Bartosz Radziwanowicz
Kółko gimnastyczno – taneczno – Aleksandra Bagińska
Mega Misja – Małgorzata Dumańska
Matematyczne kompetencje- Aleksandra Brochocka
Matematyczne wyrównujące- Agnieszka Maksymiuk
Plastyczne – Jowita Sielska-Makulska
Przyrodnicze- Izabela Dąbrowska

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-6

Przyrodniczo- geograficzne – Izabela Dąbrowska
Matematyczne kompetencje – Joanna Izmajłowicz-Zych
Matematyczne wyrównujące – Olga Simska
Kółko gimnastyczno – taneczne – Aleksandra Bagińska
Historyczno – humanistyczne – Barbara Górska
Komiksopisy – Magdalena Rosada
Spotkanie ze sztuką – Joanna Tarnas
Teatralne – Ewa Stopa
Cyfrowe DJe – Magdalena Wajzner-Barska/ Emilia Żaczek
Sportowe kółko ogólnorozwojowe- Marceli Zasadzki