Godziny pracy

Szkoła jest otwarta codziennie od godziny 7:30 do godziny 18:00 oprócz świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiego Piątku, dni uznanych jako wolne na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz dni wolnych na mocy decyzji dyrektora Szkoły.

Szkoła przyjmuje uczniów od godziny 7:30.

Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godzinie 8:00 ostatnia kończy się o 15:25.

Czas pracy Szkoły jest skorelowany z pracą przedszkola.