O nas

Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego, podobnie jak Przedszkole Szkrabki, prowadzi Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe.

Fundacja nawiązuje do najlepszych tradycji edukacyjnych warszawskiej społeczności ewangelickiej.  Szkoły ewangelickie działały na terenie Polski do 1952 r., a wizytówką polskiego ewangelicyzmu były dwa znamienite przedwojenne warszawskie gimnazja: męskie im. Mikołaja Reja i żeńskie im. Królewny Anny Wazówny.

Szkoła prowadzona przez Fundację Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe (ETO) kontynuuje te tradycje. Dbając o harmonijny rozwój młodego człowieka, realizuje program wychowawczy i edukacyjny oparty na dokumencie “Filozofia Szkoły”.

Okolica Szkoły

Warunki lokalowe

Godziny pracy

Kadra – strona dostępna po zalogowaniu