Język angielski

W naszej Szkole zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie (6 godzin języka angielskiego tygodniowo). Oprócz zajęć, które prowadzone są przez szkolnych lektorów, raz w tygodniu każda klasa ma warsztaty z native speakerem (od roku szkolnego 2017/2018). Od klasy 4 zorganizowane są również zajęcia z drugiego języka obcego – hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego.
W swojej pracy lektorzy stawiają na pracę metodami aktywizującymi, które umożliwiają wszechstronny rozwój dziecka. Dlatego na zajęciach nie brakuje:
* Tzw. elementu dramy, czyli odgrywania przeróżnych ról i scenek, również tych z życia wziętych. Dzięki temu uczniowie rozwijają nie tylko wyobraźnię, ale również uczą się, że każdy człowiek może inaczej odczuwać daną sytuację.
* Pracy grupowej oraz indywidualnej.
* Projektów. Lektorzy starają się, aby ta forma pracy pojawiała się jak najczęściej. Dlatego nauczyciele wraz z dziećmi realizują większe semestralne projekty np. Christmas Cards Exchange, dzięki któremu dzieci z naszej Szkoły mogły wysłać własnoręcznie wykonane kartki świąteczne do szkół w Hiszpanii, Włoszech, Słowacji i na Litwie. My również otrzymaliśmy przepiękne kartki świąteczne od dzieci z wyżej wymienionych krajów. Kolejny projekt do jakiego lektorzy i uczniowie naszej Szkoły się przygotowują, to Meet Our Teddy. Wysyłamy pluszaka, który odwiedza różne państwa i wraca do nas z niezwykłymi niespodziankami.
* Tzw. drillingu, czyli metody, która jest wspaniałym narzędziem do utrwalania nie tylko słownictwa, ale również całych wyrażeń, struktur gramatycznych, a nawet historyjek.
* Storytellingu, czyli nauki poprzez wykorzystanie różnorodnych tekstów literackich np. opowiadań, czy bardzo popularnych bajek. Ta metoda pozwala rozwijać wiele zdolności m.in. słuchanie, czytanie, mówienie, słownictwo, wyobraźnię. Nie zapominajmy o bardzo ważnym elemencie kształtującym właściwą postawę, ponieważ każda np. bajka zawiera morał. Ponadto lektorzy starają się zarazić uczniów pasją do czytania książek. Dlatego często pod koniec lekcji czytają uczniom książeczki ze szkolnej anglobiblioteczki.
* TPR (Total Physical Response) – aktywność ruchowa na zajęciach pod każdą postacią: śpiewanie i odgrywanie treści piosenek za pomocą gestów, zabawy ruchowe z użyciem muzyki, utrwalanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych. Świetna metoda nie tylko mobilizująca uczniów do dalszej pracy, ale również podnosząca efektywność lekcji.
* Nauczania czytania i pisania z uwzględnieniem fonetyki.
* Gier i zabaw językowych – bingo, Simon says, memory, wheel of fortune, magic eye, musical figures, shark. To tylko niektóre z wielu gier, jakie pojawiają się na zajęciach. Lektorzy starają się, aby były one dostosowanie nie tylko do wieku i poziomu uczniów, ale także do ich zainteresowań, ponieważ każdą grę da się zmodyfikować.
* Różnorodnych materiałów – również autorskich: karty obrazkowe, prezentacje Power Point, nagrania (filmiki oraz piosenki) i gry skrupulatnie wyszukiwane w Internecie i literaturze specjalistycznej, puzzle, karty do gry w memory, karty pracy, pacynki oraz inne gotowe gry modyfikowane na potrzeby grupy. To tylko mała część tego co znajduje się w szafach naszych anglistów.
* Nasi lektorzy nieustannie pracują nad integrowaniem swoich grup. Sprzyjają temu zajęcia prowadzone na świeżym powietrzu. Lekcja bez podręcznika może być równie efektywna. Wystarczą np. karty obrazkowe, kocyk, piłeczka, kilka obręczy pożyczonych z magazynku ze sprzętem sportowym, wyobraźnia i dużo pozytywnej energii.
* Sprzętu typu komputer i czy tablica interaktywna. Lektorzy wykorzystują gry i różnorodne nagrania dostępne online, te przewidziane przez autora podręcznika oraz inne oferowane przez wydawnictwa. Stanowi to urozmaicenie oraz uzupełnienie wszystkich etapów zajęć.
Na koniec warto wspomnieć o przedstawieniach i konkursach, które motywują do nauki i podejmowania nowych wyzwań: konkurs piosenki angielskiej, konkurs recytatorski, konkurs Olimpusek, konkurs polegający na zaprojektowaniu strony słownika, sezonowe przedstawienia.