Fundacja

Strona Fundacji “Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”.

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe powstała w 2008 roku.
Idei założenia Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe ETO przyświecała chęć nawiązania do dobrych tradycji warszawskiej społeczności ewangelickiej, która w przeszłości, dbając o właściwe wychowanie i edukację młodych ludzi, prowadziła znamienite szkoły.

Głównym celem i zadaniem Fundacji było założenie a teraz jest prowadzenie przedszkola, szkoły podstawowej, a docelowo także liceum.
Szkoła jest otwarta dla młodzieży wszelkich wyznań (oraz osób niewierzących), choć dla zainteresowanych propagowana będzie wiara ewangelicka i etyka protestancka.
Wysokiemu poziomowi nauczania towarzyszy dbałość o wartości.
Statutowymi celami Fundacji jest bowiem szerzenie wiedzy, promowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości patriotycznej i obywatelskiej, a także upowszechnianie wiedzy o wartościach protestantyzmu.